Pozadí stránky

Poskytujeme komplexní právní poradenství a služby v oblasti investiční výstavby. Provedeme Vás celým procesem od začátku až do konce k úspěšné realizaci stavebního projektu. Máme zkušenosti s různými typy investiční výstavby, např. stavby k bydlení, k podnikání, dopravní stavby či jiné stavby. Připravujeme individuální smluvní podmínky a taktéž jsme schopni uplatňovat i smluvní podmínky tzv. FIDIC.

naši specialisté

Hospodářská soutěž bez nadsázky představuje klíč k inovaci a rozvoji podnikání. Problematika soutěžního práva a veřejných zakázek je proto stěžejní oblastí, která ve velké míře ovlivňuje podnikatelské strategie rozhodování v dynamickém obchodním prostředí. Našim klientům poskytujeme individuální přístup a právní podporu, která zohledňuje specifika těchto odvětví a pomáhá jim držet krok s konkurencí a dosahovat vlastních obchodních cílů. 

naši specialisté

S naší advokátní kanceláří budete mít k dispozici komplexní právní podporu v oblasti života Vaší obchodní společnosti, a to jak v běžných a každodenních záležitostech plynoucích z Vašeho podnikání, tak i ve specifických a méně častých situacích. Rozumíme výzvám, které se v problematice obchodního práva mohou objevit, a jsme tu, abychom Vám poskytli odbornou a individuální pomoc. Náš zkušený týmy právníků je připraven podpořit Vaše projekty a transakce, a to ať již jste malým nebo středně velkým domácím podnikem, anebo globální korporací.

naši specialisté
I když se někdy člověk snaží sebevíc, v některých případech nezbývá jiná možnost, než uplatnit své nároky prostřednictvím soudů a dalších institucí k tomu určených.
 
Naše kancelář zastupuje tuzemské i zahraniční podnikatele před soudy a dalšími institucemi, přičemž se na nás klienti obracejí zejména v případech značně komplikovaných sporů, které s sebou přinášejí velká finanční nebo reputační rizika.
naši specialisté
Kdo by v dnešní době nepřišel do styku s informačními a komunikačními technologiemi. Téměř každý používá aplikace v telefonu, brouzdá na internetu a na e-shopech kupuje zboží. Pro podnikatele v této oblasti, ať už se jedná o prodávající využívajíce tyto technologie, vývojáře oněch aplikací a informačních systémů nebo další poskytovatele služeb v této oblasti, vyplývá celá řada povinností a někdy je složité se přes tah na byznysovou branku zaměřit i na správné nastavení všech procesů a přípravu právních dokumentů. V tom Vám však rádi pomůžeme.
 
Naše kancelář se dlouhodobě věnuje oblasti práva informačních a komunikačních technologií, sledujeme změny a nejnovější trendy v této oblasti a našim klientům pomáhá se vyznat ve spleti všech právních předpisů dopadajících na jejich podnikání, aby se mohli zaměřit na to podstatné co jim jde a baví. 
naši specialisté

Uplatňování principu udržitelného rozvoje, šetrné využívání přírodních zdrojů, důraz na komplexní a integrované pojetí ochrany složek životního prostředí nejen jednotlivě, ale i jako celku a čím dál větší důraz na zásadu odpovědnosti původce, kladou značné požadavky na dodržování právních předpisů podnikateli či subjekty veřejné správy. Pomáháme klientům vyznat se v někdy až spletité oblasti enviromentální legislativy tak, aby při své činnosti reflektovali aktuální právní normy, a to při zachování efektivního přístupu.

naši specialisté

Od 1. ledna 2012 byl v České republice zaveden zákon č. 418/2011 Sb., který upravuje trestní odpovědnost právnických osob. Tímto krokem byla právním systémem naší země otevřena možnost trestního stíhání nejen jednotlivců, ale také právnických osob. Od 1. prosince 2016 byl tento zákon novelizován a zavedl důležitou koncepci známou jako Compliance Management Systém.

naši specialisté

Pracovní právo je jednou z klíčových oblastí práva, která se zabývá právními otázkami týkajícími se pracovních poměrů. Do této oblasti beze sporu patří i příprava a revize pracovních řádů a vnitřních předpisů zaměstnavatele. V naší advokátní kanceláři naleznete specialisty, kteří poskytují právní poradenství zaměřené na tato specifika

naši specialisté

Veřejná správa je čím dál tím více konfrontována s neustálými změnami právních předpisů a s narůstajícím portfoliem různorodých záležitostí, které mohou vzniknout nejen při správě veřejného majetku. Rozumíme specifickým potřebám veřejného sektoru a bohaté zkušenosti našich specialistů nám umožňují poskytovat komplexní poradenství a pomoc při řešení rozmanitých právních otázek a výzev, kterým obce či kraje čelí.

naši specialisté

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.