Pozadí stránky

Mgr. Jan Mučka je součástí naší kanceláře od konce roku 2016, kdy zde působil na pozici právního praktikanta. V roce 2017 se stal úspěšným absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a doplnil tak řady našich advokátních koncipientů. V roce 2021 absolvoval advokátní zkoušky a aktuálně tak v naší kanceláři působí na pozici advokáta s generální praxí.

Je vyhledávaný odborník v otázkách trestní odpovědnosti právnických osob a Compliance v podnikové praxi

Již během studia získal spoustu praktických zkušeností absolvováním trestněprávní kliniky, studentské právní poradny a také v rámci svého působení v regionální advokátní kanceláři i na právním oddělení největšího výrobce automobilů v ČR. Zúčastnil se také rozličných mezinárodních konferencí u nás i v zahraničí, mimo jiné na Universitat de Valencia ve Španělsku či na Andolu University v Turecku, kde prezentoval své odborné příspěvky.

V současné době je také členem uskupení Street Law, které se snaží přibližovat právo laické veřejnosti a rovněž působí jako externí vyučující na Katedře klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Aktivně ovládá angličtinu, pasivně pak polštinu a španělštinu. V rámci své advokátní praxe je Mgr. Mučka vyhledávaný odborník především v otázkách trestní odpovědnosti právnických osob a Compliance v podnikové praxi. O této problematice taktéž aktivně přednáší.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.