Pozadí stránky

Mgr. Milan Jelínek absolvoval právnickou fakultu Masarykové univerzity v Brně.

Specializuje se na právo ICT a také na problematiku soutěžního práva a veřejných zakázek

Generální praxi vykonával už jako student v brněnské advokátní kanceláři AK TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o., kde se více než dva roky věnoval především právu občanskému, obchodnímu, rodinnému a pracovnímu. Poté Mgr. Jelínek působil v advokátní kanceláři KVB s.r.o. v Pardubicích, kde se specializoval na komunální právo, správní právo a veřejné zakázky.

Do advokátní kanceláře HSP & Partners nastoupil jako koncipient v roce 2017, kde se v rámci své koncipientské praxe věnoval zejména smluvní agendě, ICT právu, sporové agendě a veřejným zakázkám. Po úspěšném složení advokátních zkoušek nastoupil v advokátní kanceláři HSP & Partners do pozice advokáta.

Aktivně hovoří anglicky (mj. se účastnil letní školy práva v Coimbře v Portugalsku na téma Lidská práva), pasivně se dorozumí německy.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.