Pracovní právo

Pozadí stránky

Pracovní právo je jednou z klíčových oblastí práva, která se zabývá právními otázkami týkajícími se pracovních poměrů. Do této oblasti beze sporu patří i příprava a revize pracovních řádů a vnitřních předpisů zaměstnavatele. V naší advokátní kanceláři naleznete specialisty, kteří poskytují právní poradenství zaměřené na tato specifika

Pracovní poměr (vznik, změny a skončení)

Mezi oblasti, ve kterých naši odborníci nabízejí své služby, patří vznik, změny a skončení pracovních poměrů. Jednou z častých situací, které řeší, je i hromadné propouštění zaměstnanců. Velmi důležitým prvkem je také nabývání, přesun a uzavírání provozoven a přechod práv a povinností z jednoho zaměstnavatele na jiného.

Agenturní zaměstnávání

Další důležitou oblastí, se kterou máme mnoho zkušeností, je zaměstnávání prostřednictvím agentur práce včetně následné kontroly dodržování pracovních smluv.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Své služby nabízíme i při sepisu Dohody o provedení práce „DPP“ či Dohody o pracovní činnosti „DPČ“, které májí oproti klasickému pracovnímu poměru svá specifika, resp. zde existují podstatné rozdíly. Zaměstnancům, ale také zaměstnavatelům pomáháme s hodnocením, zda práce na dohodu je z jejich pohledu výhodná či nikoli.  

Manažerské smlouvy

V praxi se také často setkáváme s otázkou zaměstnávání manažerů a přípravou manažerských smluv, popř. jejich automatizací. Tato právní oblast je zvláště komplexní, protože zahrnuje i daňové důsledky. Členové orgánů společnosti mají také svá specifika, a proto je důležité řešit otázky související se souběhem pracovního poměru a výkonem jejich funkce. Kromě toho lze upozornit na důležitost přípravy konkurenčních doložek, které mají chránit zaměstnavatele před možným zneužitím ze strany zaměstnanců či členů orgánů společnosti.
 

Odměňování zaměstnanců, mzdové směrnice

Dalším velmi důležitým aspektem zaměstnávání jsou zaměstnanecké výhody a systém benefitů. Naši specialisté se také zabývají cestovními a dalšími náhradami, které zaměstnanci mají obdržet od svých zaměstnavatelů.  

Příprava pracovních řádů a dalších vnitřních právních předpisů

Neméně důležitou oblastí je také poskytování poradenství v oblasti home office a práce na dálku, potažmo elektronizace pracovněprávních jednání obecně. V současné době, kdy se pracovní dynamika stále více mění a zaměstnanci často pracují z domova, je důležité oslovit odborníky, kteří se v této oblasti orientují. 

Prevence rizik a bezpečnost a ochrana zdraví při práci „BOZP“ (školení, vyhledávání a analýza rizik)

Poskytujeme pomoc při přípravě předpisů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Naši specialisté dbají na to, aby tyto předpisy zahrnovaly všechny požadavky, opatření, ale také prostředky a vhodně zvolené metody, které budou přispívat k vytvoření takových podmínek pracovního procesu, které budou zajišťovat zdraví pracujících a jejich práceschopnost. 
V případě potřeby provedeme hloubkový audit BOZP, vyhodnotíme případná rizika a připravíme směrnice BOZP na míru včetně doporučení formy a frekvence pravidelných školení.
Zaměstnavatele současně upozorňujeme na to, že každý zaměstnanec, bez ohledu na typ pracovního vztahu (pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o provedení činnosti), je povinen školení v této oblasti absolvovat. 

Zákon o státní službě

Naši klienti mohou spoléhat na naši pomoc i v oblasti zákona o státní službě, který se zabývá právními aspekty týkajícími se zaměstnanců ve státní správě. Naše služby zahrnují poradenství v organizačních záležitostech, služebních vztazích, odměňování a řízení souvisejícím se státními zaměstnanci.

Zastupování v soudních sporech

Nabízíme právní služby i při zastupování v soudních sporech. Pokud se potýkáte s pracovními úrazy, nemocemi z povolání, neplatnými výpověďmi, nevyplacenou mzdou nebo jinými právními otázkami, rádi vám pomůžeme. Stačí se na nás obrátit.

Řešení kolektivních sporů

Součástí našich služeb je také poskytnutí podpory v rámci kolektivního vyjednávání  s odborovými organizacemi a příprava kolektivních smluv.

Školení a workshopy na míru

Poskytujeme praktická hodnocení a rady, které společnostem pomáhají zvládat pracovněprávní rizika.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.