Mgr. Ester Šamajová

Pozadí stránky

Mgr. Ester Šamajová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Promovala v roce 2009 a od té doby působí v advokacii.

Svou praxi vykonává ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské včetně rodinného, oblast práva na informace či problematiku compliance

Již během studií absolvovala právní praxi v regionální advokátní kanceláři a kanceláři insolvenčního správce. V průběhu své dosavadní praxe se věnovala především právu občanskému, rodinnému, trestnímu, insolvenčnímu, exekučnímu a oblasti vymáhání pohledávek či rozhodčího řízení.

S advokátní kanceláří HSP & Partners spolupracuje od roku 2017. Nadále svou praxi vykonává ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské včetně rodinného, oblast práva na informace či problematiku compliance.

Stěžejní náplň její práce tvoří tvorba a analýza smluvních dokumentů a poskytování komplexního právního poradenství obchodní společnosti včetně pracovněprávních či obchodněprávních záležitostí, účasti u jednání orgánů společnosti či zastupování v soudních sporech. Působí rovněž jako obhájce v trestním řízení.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.