JUDr. Lenka Příkazská

Pozadí stránky

JUDr. Příkazská je jedním ze tří společníků advokátní kanceláře HSP & Partners.

Řídí pracovní tým, který se věnuje zejména právu duševního a průmyslového vlastnictví a problematice nemovitostí

JUDr. Příkazská absolvovala magisterský studijní program Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doktorát získala v roce 2001 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V HSP & Partners pracuje na pozici advokáta, přičemž od roku 2001 je i jejím společníkem.

JUDr. Příkazská řídí pracovní tým, který se věnuje zejména právu duševního a průmyslového vlastnictví a problematice nemovitostí. V rámci veřejného práva zastupuje klienty kanceláře zejména v oblasti veřejných zakázek, kde je její hlavní náplní činnosti tvorba veškerých dokumentů a podkladů souvisejících s realizací veřejných zakázek, organizace zadávacích či jiných výběrových řízení, ale také zastupování klientů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

S oblastí veřejných zakázek úzce souvisí také další stěžejní oblast, které se JUDr. Příkazská v rámci naší advokátní kanceláře věnuje, a sice oblast hospodářské soutěže, včetně práva nekalosoutěžního. JUDr. Příkazská se zabývá litigacemi zvláště při vymáhání nároků souvisejících s porušením práva průmyslového vlastnictví. Další oblastí, které se věnuje, je pracovní právo, zejména právní zastoupení klientů před soudy v pracovně-právních sporech. Je zapsána jako advokátka také ve Slovenské advokátní komoře.

JUDr. Lenka Příkazská
JUDr. Lenka Příkazská

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.