Řešení sporů

Pozadí stránky

I když se někdy člověk snaží sebevíc, v některých případech nezbývá jiná možnost, než uplatnit své nároky prostřednictvím soudů a dalších institucí k tomu určených.   Naše kancelář zastupuje tuzemské i zahraniční podnikatele před soudy a dalšími institucemi, přičemž se na nás klienti obracejí zejména v případech značně komplikovaných sporů, které s sebou přinášejí velká finanční nebo reputační rizika.

V rámci našich právních služeb v oblasti Řešení sporů nabízíme následující:

Zastupování před soudy v obchodních sporech

V rámci našich služeb nabízíme komplexní právní poradenství a zastupování našich klientů ve sporech ze všech oblastí práva. Díky rozmanitosti našich právních týmů řešíme vždy přesah do dalších právních oblastí a z toho vyplývající konsekvence. Klienty zastupujeme ve všech fázích soudního řízení, vč. řízení před Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem.

Spory z autorských a průmyslových práv

Vzhledem k tomu, že v naší kanceláři máme mj. i specialisty na autorská a průmyslová práva, klienty zastupujeme i ve sporech, kde jsou předmětem sporu ochranné známky, průmyslové vzory, patenty, užitné vzory nebo autorská práva, stejně jako za klienty řešíme spory doménové.

Správní soudnictví

Další oblastí, kde poskytuje naše kancelář právní služby při zastupování klientů před soudními instancemi je i správní soudnictví. Naše klienty tak zastupujeme v řízeních proti rozhodnutím správních orgánů, včetně rozhodnutím finanční správy, dále pak proti rozhodnutím v oblasti stavebního práva nebo proti rozhodnutím ÚOHS a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výkon rozhodnutí

Nedílnou součástí našich právních služeb je pak dále poskytování právního poradenství a zastupování našich klientů při výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů. Úzce spolupracujeme s předními exekučními úřady v České republice, přičemž tímto způsobem zajišťujeme klientům co nejvyšší míru uspokojení jejich pohledávek.

Mimosoudní řešení sporů:

Naše právní služby v oblasti řešení sporů jsou skutečně komplexní, klientům tedy samozřejmě pomáháme i v případech mimosoudního řešení sporu, což často přináší značnou minimalizaci nákladů na straně klienta. V naší advokátní kanceláři spolupracujeme se specialisty, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s vyjednáváním a řešením vzniklých sporů smírnou cestou.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.