Pozadí stránky

Mgr. Tomáš Kadlec vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Specializuje se na trestní právo, věnuje se ale i právu občanskému, obchodnímu a daňovému

Má za sebou bohatou praxi: stáž u Okresního soudu v Chrudimi na trestním úseku, jako student působil v brněnské advokátní kanceláři Tesařová & Kubíková s.r.o. (později Coufalová & Kubíková s.r.o.) kde nabyl zkušenosti z generální praxe (občanské, obchodní, trestní, rodinné, správní právo aj., též absolvoval stáže na Okresním státním zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou a Okresním státním zastupitelství v Pardubicích.

Déle než rok působil jako koncipient v advokátní kancelář J&K LawPartners, s.r.o., kde se podílel na obhajobě ve významných mediálních trestních kauzách ČR a věnoval se obhajobě v menších trestních kauzách (včetně vazebního řízení), právu občanskému, obchodnímu a právu finančnímu (daňovému-trestnímu).

Během studií se Tomáš účastnil projektu Street Law, spočivájícího ve výuce spotřebitelského práva na středních školách. Dále zvítězil v rámci fakultního kola studentské vědecké odborné činnosti v kategorii trestního práva. S prací na téma Specifika trestního řízení vedeného proti právnické osobě se ve dvoučlenném týmu umístil na 3. místě československé SVOČ 2017.

Mgr. Kadlec se s ohledem na svou dosavadní praxi specializuje na trestní právo, věnuje se ale i právu občanskému, obchodnímu a daňovému. Hovoří anglicky, pasivně se domluví německy.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.