Mgr. Štěpán Schenk

Pozadí stránky

Mgr. Štěpán Schenk je jedním ze tří společníků advokátní kanceláře HSP & Partners.

Právní poradenství a služby v souvislosti se zakládáním, vznikem a případně likvidací a zánikem všech forem obchodních společností

V roce 1996 absolvoval s vyznamenáním magisterský studijní program na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Ihned po ukončení studia práv nastoupil jako advokátní koncipient do HSP & Partners, kde již dříve působil jako praktikant. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 1999 se stal od 1. 1. 2000 advokátem a současně od stejného data i společníkem advokátní kanceláře HSP & Partners.

Mgr. Schenk se věnuje zejména právu obchodních společností a družstev, včetně práva fúzí a akvizicí, kapitálových trhů a kontraktačního práva. Klientům kanceláře poskytuje právní poradenství a služby, zejména v souvislosti se zakládáním, vznikem a případně likvidací a zánikem všech forem obchodních společností.

Má zkušenosti se všemi formami přeměn obchodních společností a družstev, včetně přeshraničních fúzí. Podílel se na přípravách a realizaci umístění akcií na alternativní evropské trhy s cennými papíry. Zajišťuje veškerý právní servis související s řízením obchodních společností (tzv. corporate governance) a jejich správou, podílí se na přípravách a organizaci valných hromad.

Mgr. Schenk má rovněž významné zkušenosti v oblasti práva cenných papírů, zejména pak práva směnečného a šekového. Mgr. Schenk působí od roku 2000 také jako správce konkurzní podstaty, resp. insolvenční správce.

Mgr. Štěpán Schenk
Mgr. Štěpán Schenk

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.