Pozadí stránky

Kdo by v dnešní době nepřišel do styku s informačními a komunikačními technologiemi. Téměř každý používá aplikace v telefonu, brouzdá na internetu a na e-shopech kupuje zboží. Pro podnikatele v této oblasti, ať už se jedná o prodávající využívajíce tyto technologie, vývojáře oněch aplikací a informačních systémů nebo další poskytovatele služeb v této oblasti, vyplývá celá řada povinností a někdy je složité se přes tah na byznysovou branku zaměřit i na správné nastavení všech procesů a přípravu právních dokumentů. V tom Vám však rádi pomůžeme.   Naše kancelář se dlouhodobě věnuje oblasti práva informačních a komunikačních technologií, sledujeme změny a nejnovější trendy v této oblasti a našim klientům pomáhá se vyznat ve spleti všech právních předpisů dopadajících na jejich podnikání, aby se mohli zaměřit na to podstatné co jim jde a baví. 

V rámci našich právních služeb v oblasti ICT nabízíme následující:

Software, informační systémy a aplikace

V rámci našich služeb poskytujeme komplexní právní poradenství při vývoji, implementaci a distribuci software (SW), informačních systémů a aplikací, přes zajištění ochrany know-how a obchodního tajemství po přípravu právních dokumentů, které garantují potřebnou dostupnost a úroveň služeb s tím souvisejících (tzv. SLA: Service Level Agreement).

Autorsko-právní ochrana dotčených systémů

Naše kancelář dále v této oblasti nabízí právní služby spočívající v posouzení a nastavení autorsko-právní ochrany prostřednictvím pracovních a obchodních smluv (s programátory a vývojáři, až už v podobě zaměstnanců nebo samostatných podnikatelů) a následné dispozici s majetkovými autorskými právy formou licencí a převodů.

Kyberbezpečnost

V současné chvíli stále více diskutované téma je zajištění dostatečné informační bezpečnosti software, informačních systémů a aplikací. S tím samozřejmě úzce souvisí i zajištění kybernetické bezpečnosti těchto systémů, přičemž našim klientům rádi poskytneme služby související s touto problematikou, od samotné analýzy dopadů právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti přes následnou implementaci potřebných procesů.

Odpovědnostní vztahy

Naše kancelář klientům dále nabízí právní služby při řešení odpovědnostních vztahů souvisejících se SW a počítačovými programy a při uplatňování nároků z porušení autorských práv k SW a počítačovým programům.

E-commerce a online podnikání

V této oblasti Vám prostřednictvím našich služeb pomůžeme s vytvářením a revizí všeobecných obchodních podmínek e-shopů, stejně jako s vhodným nastavením vztahů s dodavateli (B2B) i se zákazníky a spotřebiteli (B2C). Vždy dbáme na to, aby měl klient zajištěn dostatečnou a potřebnou ochranu autorských práv v on-line prostředí, a v případě porušování autorských práv zastupujeme klienty před dotčenými orgány nebo soudy. Zabýváme se i problematikou domén, ať se jedná o jejich převody a prodeje, případně také s tím související doménové spory.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.