JUDr. Květoslav Hlína

Pozadí stránky

JUDr. Hlína je zakladatel a řídící společník advokátní kanceláře, která od 1.1.2013 působí v poskytování právních služeb pod obchodní firmou HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.

Úspěšně vedl obhajoby v mnoha významných trestněprávních kauzách

JUDr. Hlína je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy, jejíž studium dokončil v roce 1986. Následující rok na téže právnické fakultě po složení rigorózní zkoušky získal titul JUDr. Svou profesní kariéru zahájil na Okresním soudě v Chrudimi, dále působil na Okresním státním zastupitelství v Přerově, kde pracoval až do okamžiku přechodu k výkonu advokacie.

Specializuje se na poskytování právních služeb v oblasti práva obchodního se zaměřením na akvizice a závazkové právo v investicích, stavebnictví, chemickém průmyslu, energetice a potravinářství, zaměřuje se také na výkon obhajoby v trestních věcech. Za svou profesní kariéru úspěšně vedl obhajoby v mnoha významných trestněprávních kauzách. Poskytuje komplexní právní služby týkající se řízení obchodních společností (tzv. corporate governance).

JUDr. Hlína se zúčastnil velkého počtu významných akvizic klientů advokátní kanceláře, jejichž hodnota ve více případech přesáhla i částku 1 miliardy Kč. Hned v počátku své profesní kariéry advokáta se podílel také na restitučních sporech a soudních rehabilitacích.

Rovněž úspěšně poskytoval právní službu při řádě významných soudních sporů, zejména v oblasti investiční výstavby. V oblasti trestní obhajoby se mu v rámci jeho praxe podařilo dosáhnout ve prospěch klientů advokátní kanceláře řady pro ně pozitivních rozhodnutí.

JUDr. Květoslav Hlína
JUDr. Květoslav Hlína

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.