Povinnost registrace dohod o provedení práce pro zaměstnavatele

Pozadí stránky

1. července 2024 nabyl účinnosti zákon č. 163/2024 Sb., který s sebou přinesl novou povinnost pro zaměstnavatele, spočívající v evidenci všech dohod o provedení práce (dále jen „DPP“) a hlášení příjmů z nich České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Povinnost registrace dohod o provedení práce pro zaměstnavatele
8. 7. 2024

Novela zavádí evidenci všech zaměstnanců pracujících na základě DPP, bez ohledu na to, zda jsou účastni na nemocenském a důchodovém pojištění, dále povinnost registrace všech zaměstnavatelů do registru zaměstnavatelů ČSSZ a konečně povinnost hlášení seznamu zaměstnanců na DPP a výši jejich příjmů v každém měsíci.

 

Co je tedy nutno učinit?

1) Do 31. července 2024 se musí zaměstnavatel, pokud tak již neučinil, přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ.

2) Do 20. srpna 2024 musí zaměstnavatel přihlásit všechny své stávající zaměstnance na DPP. Zaměstnanci, kteří již jsou přihlášeni (tj. byli účastni na nemocenském a důchodovém pojištění) se již znovu nepřihlašují.

3) Pravidelně do 20. dne následujícího měsíce musí zaměstnavatel nahlásit seznam všech zaměstnanců na DPP a výši jejich příjmů za uplynulý měsíc.

 

Jak na to?

Pro registraci zaměstnavatelů je na www.eportal.cssz.cz dostupná „Přihláška do registru zaměstnavatelů“, do které zaměstnavatel uvede také peněžní ústavy v ČR, u kterých má vedeny účty a dále své mzdové účtárny.

přihlašování zaměstnanců na DPP je možné již nyní využít formulář „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“ dostupný v ePortálu ČSSZ nebo pokud zaměstnavatel v současné době využívá některý z personálních programů, najde formulář přímo v něm. Od 1. srpna bude možné využít nový bezplatný formulář „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“. Zaměstnavatel si může zvolit kteroukoliv z možností dle svých preferencí.

Hlášení seznamu všech zaměstnanců na DPP a výši jejich příjmů provádí zaměstnavatel opět prostřednictvím personálního SW, pokud jej využívá nebo ePortálu ČSSZ, a to pomocí nového výše zmíněného formuláře nazvaného „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“.

 

Co se změní od 1. ledna 2025?

Dle aktuální právní úpravy jsou zaměstnanci pracující na DPP účastni důchodového a nemocenského pojištění pouze v měsících, kdy je jejich příjem vyšší než 10 000 Kč. Od 1. ledna 2025 by ale měla nabýt účinnosti nová právní úprava přinášející kompletní změnu v pojištění zaměstnanců pracujících na DPP.

DPP se budou nově dělit na klasické (ostatní) zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu. Rozdíl mezi nimi bude činit sjednaný příjem za kalendářní měsíc. První typ DPP bude představovat režim tzv. oznámené dohody, který bude možné uplatnit pouze na jednu dohodu u jednoho zaměstnavatele, poprvé v termínu od 1. do 20. ledna 2025. Tuto dohodu bude zaměstnavatel hlásit do registru ČSSZ a budou pro ni platit stávající pravidla, tj. účastni na pojištění budou ti zaměstnanci, jejichž výdělek v daném měsíci přesáhne 25 % zákonem stanovené průměrné mzdy.

Druhý typ DPP nebude limitován počtem, ale odměna z každé z nich bude muset být v maximální výši 4 000 Kč u jednoho zaměstnavatele. V případě, že částka přesáhne tuto maximální výši, budou zaměstnavatel i zaměstnanec účastni nemocenského pojištění.  

 

Naše advokátní kancelář je připravena Vám poskytnout v této problematice právní podporu. Neváhejte se na nás obrátit!

 

zaujalo vás toto téma?
zeptejte se autora

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.