Pořádková pokuta za obstrukční jednání v soudním řádu správním

Pozadí stránky
Pořádková pokuta za obstrukční jednání v soudním řádu správním
18. 10. 2022

V souvislosti s chystanou novelou stavebního zákona a tak i celkové koncepce stavebního práva byl mimo jiné přijat i zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (dále také „Změnový zákon“). Ač je tento Změnový zákon již ze dne 13. července 2021 a nebo právě proto, mnoho se nenapsalo a mohlo se tak zapomenout na jednu ze změn, kterou zakotvuje v soudním řádu správním.

Jak uvádí důvodová zpráva k Změnovému zákonu, smysl a účel navrženého zavedení možnosti uložit pořádkovou pokutu soudem, je v tomto případě především prevenční opatření vůči obstrukčním žalobám a podáním. Bude tak vždy na posouzení soudu, zda takovou pořádkovou pokutu uloží či nikoli a vzhledem k okolnostem daného případu i v jaké výši.

Nové znění ust. § 44 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, by tak mělo být v odstavci 1 následující: „Tomu, kdo neuposlechne výzvy soudu nebo učiní urážlivé podání či přednes, nebo učiní podání, které sleduje zjevné zneužití práva, může být usnesením uložena jako pořádkové opatření pořádková pokuta do výše 50 000 Kč, která je příjmem státního rozpočtu. Pokuta může být uložena i opakovaně a může být na odůvodněnou žádost podanou do právní moci rozhodnutí, jímž se řízení končí, usnesením zčásti nebo zcela prominuta.“ Navrhovaná změna by měla vejít v účinnost až od 01. 07. 2023, je však vhodné na uvedené již nyní pamatovat.

Co bude prakticky novela znamenat? Zvláště pro soud bude přinášet více posuzování a rozhodování, zda dané podání již naplňuje svým rozměrem a rozsahem zjevné zneužití práva. Za taková zneužívající podání jsou často označována zjevně bezdůvodná podání, která mají navíc zjevně obstrukční znaky, což je usuzováno z jejich počtu, sériovosti a stereotypnosti vedených sporů, spojených s opakováním obdobných či zcela identických argumentů, z účelového zakládání právnických osob aj.

Současně je však potřebné položit si i otázku, zda uvedená novela svým důsledkem nebude bránit přístupu k soudnímu přezkumu správních rozhodnutí, když by snad mohla odradit potenciální žalobce od podání důvodných žalob. V této souvislosti však budou mít svou nezastupitelnou roli advokáti, kteří jako profesionálové budou schopni vyhodnotit a klienta poučit o možnosti uložení pořádkové pokuty a současně o možné nepřípustnosti a odmítnutí obstrukční žaloby. Dle našeho názoru je nicméně cíl novely soudního řádu správního v podobě rozšíření možnosti uložení pořádkové pokuty veden správným úmyslem a takto k tomu budou soudy přistupovat.

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.

autor: Mgr. Jan Mučka

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.