Vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

Pozadí stránky
Vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
10. 10. 2019

Na 34. schůzi PSP ČR (dne 27. 9. 2019) byl schválen ve třetím čtení návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (dále jen „nominační zákon“). Návrh tak nyní míří do Senátu ČR.

Podle důvodové zprávy k návrhu nominačního zákona doposud není personální politika v oblasti obsazování řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu řešena zcela jednotně a tato právní úprava je roztříštěná. Takový systém pak může vyvolávat určité pochybnosti u veřejnosti. Nominační zákon by tak měl zajistit transparentní výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu na základě objektivních kritérií a pod veřejnou kontrolou.

Základními body a instituty, které nominační zákon upravuje, jsou:

- zřízení výboru pro personální nominace (dále jen „výbor“) a nastavení jeho působnosti a pravomocí v rámci nominačního postupu,

- samotná úprava nominačního postupu – tedy mj. i konkrétní výběrové řízení.

autor: Mgr. Milan Jelínek

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.