Úplný zákaz rozhodčích doložek ve vztazích se spotřebiteli

Pozadí stránky
Úplný zákaz rozhodčích doložek ve vztazích se spotřebiteli
2. 12. 2016
Dne 1.12.2016 nabyl účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým je v souvislosti s přijetím nového zákona o spotřebitelském úvěru novelizována řada zákonů, které se mohou dotýkat ochrany spotřebitele. Jedním z těchto zákonů je i zákon o rozhodčím řízení. Spor, jehož alespoň jednou stranou je spotřebitel, tj. člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, tak již nesmí být rozhodován rozhodci. Spory se spotřebiteli tak od 1.12.2016 dle českého nejsou arbitrabilní a spadají výlučně do pravomoci obecných soudů. Tato novela se týká pouze smluv nově sjednaných po 1.12.2016. Dřívější ujednání, kterými byla dána pravomoc rozhodnout spor rozhodcům, zůstávají nedotčeny a tyto spory tak mohou být rozhodnuty rozhodci i po nabytí účinnosti novely dle dosavadních předpisů.   autor: Mgr. Martina Sedlářová

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.