Senát schválil navrhovanou změnu občanského zákoníku

Pozadí stránky
Senát schválil navrhovanou změnu občanského zákoníku
31. 3. 2020

Jak jsme Vás již informovali na našich facebookových stránkách, legislativním procesem putuje novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Uvedená novela by měla přinést mj. tolik očekávané zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům (měl by tak být navrácen právní stav, který u nás panoval od účinnosti tzv. nového občanského zákoníku) či zakotvení povinnosti vlastníka jednotky předem oznámit osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě, z čehož lze např. vyvodit povinnost vlastníka jednotky informovat společenství vlastníků jednotek (je-li zřízeno) o pronajímaní bytu platformou Airbnb.

Další z novinek, které by měla novela přinést, je zrušení povinnosti uvést v prohlášení vlastníků jednotek či smlouvě o výstavbě náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek (ve vymezených případech) či zjednodušení pravidel pro změnu prohlášení vlastníků jednotek (dle § 1166 občanského zákoníku). Z dosavadní právní úpravy jasně nevyplývá, za jakých okolností je možné považovat vlastníka za dotčeného – zda jen v případech, kdy se jedná přímo o změny týkající se jeho předmětu vlastnictví, nebo i jakékoliv další změny týkající se např. společných částí (na to pak navazuje nutnost souhlasu dotčeného vlastníka se změnou prohlášení). Tyto nejasnosti by měla novela také odstranit.

Rádi bychom Vás tímto informovali, že novelu již podpořil také Senát ČR, když ji na své 17. schůzi (18. 3. 2020) schválil. Novela tak nyní putuje k podpisu prezidenta ČR.

Celý legislativní proces můžete sledovat zde.

autor: Mgr. Milan Jelínek

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.