Registr nejen plných mocí – další krok v digitalizaci státu

Pozadí stránky
Registr nejen plných mocí – další krok v digitalizaci státu
4. 3. 2024

Ještě letos by na základě novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, mělo být snazší prokazovat existenci zastoupení a plné moci vystavovat či odvolávat. Alespoň to si klade za cíl tzv. registr zastupování, který by novela měla zavést. Do tohoto registru by měly být zapisovány zejména údaje o existenci zastupování a na žádost osoby také údaje o jejích certifikátech pro uznávané elektronické podpisy a elektronické pečetě.

V praxi by registr zastupování usnadnil situaci typicky například opatrovníkům, kteří jsou zmocněni za opatrovance (často svou osobu blízkou) právně jednat, ale před orgány veřejné moci toto své oprávnění musí opakovaně prokazovat rozhodnutím soudu. Stejně tak fyzické osoby, které udělí například advokátovi či daňovému poradci plnou moc, by měly jistotu, že v rozsahu uděleného zmocnění bude v jejich záležitostech orgán veřejné moci komunikovat přímo se zástupcem, čímž by například odpadla obava z možných nepříznivých důsledků spojených se včasným nevyzvednutím poštovní zásilky.

Plnou moc by rovněž záznamem v registru mělo být možné jednoduše odvolat. Novela nic nemění na oprávnění udělovat plné moci v dosavadní listinné (ale i elektronické) podobě, které do registru zapisovány nebudou. Zavedení registru je přímým projevem zásady „data only once“, legislativně vyjádřené v § 7 odst. 1 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, podle které by měly orgány veřejné moci zaručit, že občané i právnické osoby poskytují stejné informace celé veřejné správě (tady všem soudům, úřadům a jiným státním institucím) pouze jednou.

Správcem systému bude Digitální a informační agentura, ústřední orgán státní správy, který vznikl ke dni 1. 1. 2023 a který již nyní spravuje i jiné základní registry.

Návrh novely zákona byl v prvém čtení jako sněmovní tisk č. 638 schválen dne 1. 3. 2024 Poslaneckou sněmovnou a nyní bude předložen Senátu. Pokud bude legislativní proces úspěšně dokončen, vstoupí nová úprava v účinnost již 1. 7. 2024. 

zaujalo vás toto téma?
zeptejte se autora

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.