Profesionální sportovci a zdaňování jejich příjmů

Pozadí stránky
Profesionální sportovci a zdaňování jejich příjmů
28. 8. 2017
Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13.7.2017 sp. zn. 6 Afs 278/2016 došlo k průlomu ve výkladu právní úpravy  týkající se zdaňování příjmů profesionálních sportovců a rozhodčích. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že v České republice je s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce buďto jako nezávislé povolání nebo jako živnost na základě bodu 74 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., podle kterého je obsahem náplně živnosti volné nazvané „Provozování tělovýchovných zařízení a organizování sportovní činnosti“ také "činnost výkonných sportovců, případně rozhodčích, provozovaná samostatně a za účelem dosažení zisku". Na citovaný judikát následně reagovala finanční správa s tím, že nadále bude vycházet ze skutečnosti, že činnost profesionálního sportovce lze vykonávat i jako živnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, přičemž příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 tohoto zákona výdaje ve výši 60 % z příjmů. Pokud tedy bude činnost profesionálního sportovce vykonávána bez živnostenského oprávnění, pak příjmy z této činnosti představují příjmy dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 tohoto zákona výdaje ve výši 40 % z příjmů. Dle dosavadní praxe finanční úřady uznávaly pouze možnost výkonu činnosti profesionálního sportovce jako nezávislé povolání, z čehož vyplývá, že jmenovaná skupina plátců daně mohla paušálně odečítat ze svých příjmů jen výdaje ve výši 40 %. Sportovci, kteří vykonávali svou činnost na základě svého živnostenského oprávnění, mohou nyní uplatnit svůj nárok na odečet výdajů ve výši 60 % z příjmů. Nárok lze uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání až tři roky zpětně. Nová pravidla se týkají i rozhodčích, kteří vykonávají svou činnost na základě živnostenského oprávnění.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.