Předkupní právo je zpět

Pozadí stránky
Předkupní právo je zpět
19. 2. 2018

Od 1. 1. 2018 se do českého právní řádu vrátil známý institut předkupního práva spoluvlastníků při prodeji nemovité věci. Ostatní spoluvlastníci mají tedy v případě převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci (ať již úplatného, nebo bezúplatného) předkupní právo k tomuto spoluvlastnickému podílu, ledaže jde o převod osobě blízké. Pokud tedy bude spoluvlastník převádět svůj spoluvlastnický podíl na nemovité věci a nejedná se o převod na osobu blízkou, je povinen učinit ostatním spoluvlastníkům písemnou nabídku na jeho odkoupení. Zákon připouští, aby se spoluvlastníci tohoto práva vzdali. Pokud si spoluvlastníci přejí takové zákonné předkupní právo vyloučit, pak lze doporučit, aby se všichni spoluvlastníci nemovitosti tohoto předkupního práva vzdali a tuto skutečnost zapsali do příslušného veřejného rejstříku.

autor: JUDr. Jana Hrbáčková

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.