Právo společníka na informace

Pozadí stránky
Právo společníka na informace
12. 11. 2015

Rozsudek NS sp. zn. 29 Cdo 2189/2012 - právo na informace společníka společnosti s ručením omezeným  

Dalším neméně zajímavým rozhodnutím je Rozsudek NS sp. zn. 29 Cdo 2189/2012, podle kterého právo na informace společníka ve společnosti s ručením omezeným dříve upravené v § 122 odst. 2 obchodního zákoníku svědčí společníkovi pouze po dobu trvání jeho účasti na společnosti. Právo podílet se na řízení společnosti a kontrole její činnosti plyne z účasti na společnosti a náleží toliko společníkům, když je součástí obchodního podílu. Zanikne-li společníkovi jeho účast na společnosti, přestává být společníkem a zaniká jeho právo podílet se nařízení společnosti a kontrole její činnosti podle § 122 odst. 1 obch. zák. a tedy i právo na informace dle § 122 ost. 2 obch. zák., neboť s obchodním podílem pozbývá společník i práva do něj vtělená. Uvedené platí i v případě, kdy společník před zánikem své účasti ve společnosti požádal o poskytnutí informací, ale dříve, než mu byly poskytnuty, jeho účast na společnosti zanikla.

autor: JUDr. Lenka Příkazská

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.