Právo na spravedlivý proces - stížnost proti usnesení o vazbě

Pozadí stránky
Právo na spravedlivý proces - stížnost proti usnesení o vazbě
24. 2. 2019

Ústavní soud České republiky ve svém nálezu sp. zn. II.ÚS 3491/18, ze dne 4.12.2018, judikoval, že neseznámí-li se soud rozhodující o stížnosti jednotlivce proti usnesení o vazbě s jeho argumenty, ačkoliv se s nimi seznámit mohl, a nevypořádá se s nimi v odůvodnění svého rozhodnutí, poruší tím právo dotčeného jednotlivce na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. V dotčené právní věci šlo o to, že proti usnesení soudu prvního stupně, kterým byl obviněný vzat do vazby, byla podána tzv. blanketní stížnost, která byla ještě před rozhodnutím odvolacího soudu o této stížnosti řádně doplněna, přičemž však odvolací soud, aniž by se s textem doplnění stížnosti, který měl k dispozici, řádně seznámil, stížnost jako nedůvodnou zamítl a uvedl, že doplněna nebyla, což je postup dle ústavního soudu ústavně nekonformní, kterému nelze přisvědčit právní ochranu.

autor: Mgr. Jakub Jančovič

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.