Právní pomoc lidem, kteří si služby advokáta nemohou dovolit

Pozadí stránky
Právní pomoc lidem, kteří si služby advokáta nemohou dovolit
3. 7. 2018

Novelou zákona o advokacii se od 1. července 2018 rozšířila státem hrazená právní pomoc osobám, které si nemohou z důvodů majetkových a příjmových dovolit vybrat a zaplatit vlastního advokáta. Stávající systém určování advokátů dlouhodobě provozovaný Českou advokátní komorou se tedy mění a nově bude realizován ve třech samostatných formách právní pomoci:

  1. určování k poskytnutí právní porady;
  2. určování k poskytnutí právní porady cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku;
  3. určování advokátů k poskytnutí právní služby.

Nově Česká advokátní komora vede neveřejný seznam žadatelů o poskytnutí právní služby a zároveň také eviduje seznam advokátů, kteří vyslovili souhlas s poskytováním bezplatné právní pomoci, a zejména z tohoto seznamu pak budou jednotliví advokáti žadatelům vybíráni. Doposud byly právní porady organizovány Českou advokátní komorou prostřednictvím tzv. informativních právních porad. Nově tedy, za splnění určitých podmínek, Vám může být přidělen k právní poradě konkrétní advokát, který se Vaší agendě může věnovat více do detailu, a to díky své specializaci z dosavadní právní praxe.

autor: JUDr. Jana Hrbáčková

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.