Pracovní právo prakticky!

Pozadí stránky
Pracovní právo prakticky!
2. 5. 2024

Pracovněprávní problematika je oblastí, která mnohdy může být pro zaměstnavatele i zaměstnance velmi složitá.

Ve světle řady změn, které přinesla novela zákoníku práce, proto připravila naše advokátní kancelář pro Konzervatoř a střední školu Jana Deyla, příspěvkovou organizaci, školení. Setkání, které se uskutečnilo v polovině dubna, realizovaly advokátky Mgr. Veronika Zavadilová a JUDr. Lenka Příkazská v interaktivnímu formátu a s využitím praktických příkladů, které pomohly účastníkům lépe porozumět aplikaci norem v praxi.

V rámci tohoto školení kolegyně podrobně vysvětlily právní úpravu týkající se pracovních vztahů vzniklých na základě pracovních smluv a také dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (o provedení práce či dohody o pracovní činnosti), a to včetně jednotlivých způsobů, jakým mohou být tyto pracovní vztahy ukončeny. Neméně podstatnou část školení představovala problematika týkající se předcházení sporům, které mohou vznikat mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Účastníci školení tak odcházeli nejen se spoustou nových informací, ale i s praktickými tipy pro řešení rozličných pracovněprávních otázek, které jejich agenda obnáší. Věříme, že školení bylo přínosné a jednalo se tak o další úspěšnou akci konanou v rámci dlouhodobé spolupráce s institucí, která vytváří zázemí pro rozvoj nadaných umělců.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.