Práce na novém trestním řádu

Pozadí stránky
Práce na novém trestním řádu
26. 2. 2018

Ministerstvo spravedlnosti České republiky pracuje na novém trestním řádu, jenž by měl nahradit stávající trestní řád z roku 1961. Vedle příprav na novém civilním řádu soudním jde o další významný krok v rámci rekodifikace procesních předpisů.

Resort spravedlnosti si od nového trestního kodexu slibuje zjednodušení průběhu trestního řízení, resp. zkrácení doby mezi spácháním trestného činu a potrestáním pachatele. Počítá se tak mimo jiné s možností zkrátit přípravné řízení při vyšetřování přečinů či s rozšířením možností, kdy bude možné uzavřít dohodu o vině a trestu.

Koncept nového trestního řádu dále přináší například tyto novinky:

  • dokumentace průběhu trestního řízení elektronickým informačním systémem,
  • zjednodušené vyšetřování konané v případě všech přečinů (tj. u všech nedbalostních trestných činů a u úmyslných trestných činů s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody do 5 let),
  • zavedení institutu tzv. soudce pro přípravné řízení,
  • možnost sjednat dohodu o vině a trestu u trestných činů bez omezení (nyní nelze u zvlášť závažných zločinů),
  • možnost připustit uložení trestního příkazu i pro mladistvé pachatele,
  • omezení čtení obžaloby (je-li obžaloba obsáhlá, přednesou se pouze její podstatné body), protokolů o výslechu či listinných důkazů,
  • rozšíření možnosti soudu přerušit závěrečnou řeč či poslední slovo (v případech, kdy řečník vybočuje zřejmě z rámce projednávané věci, nebo opakuje-li znovu to, co již uvedl),
  • možnost obžalovaného prohlásit v řízení před soudem svou vinu, důsledkem čehož bude upuštěno od dokazování v rozsahu takového prohlášení a snížena hranice trestu odnětí svobody o jednu třetinu) atd.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo stěžejní části nového trestního řádu na webové stránce http://tpp.justice.cz, která je zároveň místem, kde může laická a odborná veřejnost vznést své připomínky k navrhované podobě trestního procesu. Možnost zohlednění názorů veřejnosti při samotných přípravách nového trestního řádu lze jistě jen uvítat.

autor: JUDr. Peter Procek

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.