Nutnost odůvodnit výpověď DPČ či DPP

Pozadí stránky
Nutnost odůvodnit výpověď DPČ či DPP
19. 2. 2024

Pracovněprávní vztah založený dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti lze mimo jiné ukončit výpovědí, která má být dle ust. § 77 zákoníku práce písemná a zahajuje běh patnáctidenní výpovědní doby.

Dle výslovné textace ust. § 77 odst. 5 zákoníku práce lze tuto výpověď učinit z jakéhokoliv důvodu či dokonce bez uvedení důvodu. Dlouholetá judikatura Nejvyššího soudu k ust. § 77 zákoníku práce setrvávala na závěru, že se důvody výpovědi z pracovněprávního vztahu založeného dohodou nepřezkoumávají, neboť nic nemohou změnit na závěru o platnosti či neplatnosti výpovědi.

Uvedené právní závěry však padly vlivem novely zákoníku práce č. 281/2023 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.10.2023. Znění samotného ust. § 77 odst. 5 zákoníku práce sice změněno nebylo, avšak bylo doplněno novým ustanovením § 77 odst. 7 zákoníku práce. V tom je výslovně uvedeno, že zaměstnanec může žádat o sdělení důvodů výpovědi, má-li za to, že se jedná o jeden z důvodů vyjmenovaných taxativně v novém ustanovení souvisejících s využitím práv daných zaměstnanci zákoníkem práce.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanec se může obrátit na soud k přezkoumání platnosti výpovědi dle ust. §  72 zákoníku práce[1] a že nelze vypovědět pracovněprávní vztah založený dohodou z důvodů vymezených v novém ustanovení § 77 odst. 5 zákoníku práce, nelze než dospět k závěru, že soudy nově budou přezkoumávat důvody výpovědi. Zaměstnavatel bude muset být schopen prokázat pravdivost důvodů výpovědi, které uvedl (ať již do samotné výpovědi anebo dodatečně na žádost zaměstnance dle ust. § 77 odst. 5 zákoníku práce), jakož i to, že skutečným důvodem k výpovědi nebylo využití práv zaměstnancem, tedy některý z důvodů zákonem výslovně zapovězených.

Důvody výpovědi tedy i nadále nemusí být uvedeny v textu samotné výpovědi. Avšak v situaci, kdy bude mít zaměstnanec za to, že je výpovědí sankcionován za využití svých zákonných oprávnění, zaměstnavatel přesto musí být schopen tyto důvody formulovat, odlišit je od důvodů zakázaných ustanovením § 77 odst. 5 zákoníku práce a prokázat je.

[1] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1633/2009

zaujalo vás toto téma?
zeptejte se autora

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.