Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích – co se od ledna pro řidiče změní?

Pozadí stránky
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích – co se od ledna pro řidiče změní?
2. 10. 2023
Zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mimo jiné[1] mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) nabude své účinnosti 1. ledna 2024 a přináší například tyto zajímavé změny. Zásadní novinkou v českém právním řádu bude řízení s mentorem. Nové ustanovení § 83a zákona o silničním provozu umožní od 1. ledna 2024 udělit řidičské oprávnění pro skupinu B také osobě, která dosáhne 17 let, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce. V případě tohoto nově zavedeného institutu jde o standartní řidičské oprávnění pro skupinu B, ovšem s jedinou výjimečnou povinností – sedmnáctiletý řidič může řídit pouze za přítomnosti mentora. Řidič ovšem nebude nijak omezen v okruhu vozidel, která smí takto řídit, ani se na něj nebudou vztahovat jiná odlišná pravidla, například v povolené nejvyšší rychlosti. Mentorem může být pouze osoba, která je k tomuto výkonu zapsaná v registru řidičů, za podmínek, že má oprávnění pro skupinu B udělené před více než 10 lety, posledních 5 let je jeho nepřetržitým držitelem, této osobě nebyl odebrán ani zadržen řidičský průkaz, osoba nemá zaznamenán žádný bod v bodovém hodnocení, a samozřejmě také s takovým zápisem souhlasí, přičemž v registru řidičů může mít každý sedmnáctiletý řidič nanejvýš 4 mentory. Sedmnáctiletý řidič také bude moci řídit za přítomnosti svého mentora, jen pokud bude mentor sedět výhradně na sedadle spolujezdce a nebude pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. U opačné skupiny řidičů, tedy u řidičů starších 65 let nastane změna v důsledcích absence posudku o zdravotní způsobilosti. Pokud takový řidič u sebe nebude mít při řízení platný posudek o zdravotní způsobilosti, nebude mu již ukládán zákaz činnosti, ale v případě, že vzápětí neabsolvuje pravidelnou lékařskou prohlídku či tento posudek nedoloží úřadu, bude úřadem nařízeno přezkoumání zdravotního stavu řidiče a případně mu úřad řidičské oprávnění odejme. Nově půjde také místní úpravou o pozemních komunikacích zvýšit nejvyšší povolená rychlost až na 150 kilometrů v hodině, oproti původním 130 kilometrům v hodině. Na vybraných úsecích dálnic bude tedy nově nejvyšší povolená rychlost až 150 kilometrů v hodině, půjde však pouze o nové a modernizované úseky dálnic, kde to jejich parametry dovolí. Dále toto zvýšení nejvyšší povolené rychlosti připadá v úvahu v úsecích a časech, kdy není hustý provoz a je zde k dispozici alespoň jeden jízdní pruh pro vyšší rychlost. Momentálně jsou pro zvýšení nejvyšší povolené rychlosti vytypovány 3 úseky. Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích přináší i další změny, toto jsou však ty nejzajímavější z nich. autor: Mgr. Pavel Piňos   [1] Dále se zákonem č. 271/2023 mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánu veřejné moci, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.