Nerespektování právního názoru Ústavního soudu obecným soudem

Pozadí stránky
Nerespektování právního názoru Ústavního soudu obecným soudem
22. 10. 2018

Ústavní soud ČR svým nálezem sp. zn. III. ÚS 976/17 ze dne 6.2.2018 judikoval, že nerespektování právního názoru Ústavního soudu obecným soudem zakládá porušení principu rovnosti, jakož i právní jistotu, a tím se dostává do rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Samotný nesouhlas obecného soudu s právním názorem Ústavního soudu, a jeho nereflektování při rozhodování, nemohou být samy o sobě považovány bez dalšího za porušení čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, je-li obsažen již v samotném odůvodnění rozhodnutí, kdy si je obecný soud při rozhodování vědom toho, že bude postupovat v rozporu s právním názorem Ústavního soudu a že vůči němu proto předkládá náležitou ústavněprávní oponenturu. Druhou možností je, v případě pochybností o ústavně konformním výkladu zákona podaného Ústavním soudem, postup podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky ve spojení s § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto rozhodnutí tedy vyplývá, že se obecné soudy mohou ve výjimečných případech odchýlit od právního názoru ústavního soudu, avšak v případě takového postupu je nutné již v rámci rozhodnutí, kterým se od právního názoru vyjádřeného Ústavním soudem odchylují, uvést náležitou ústavněprávní argumentaci, z jakých důvodů takto činí, neboť v opačném případě takové rozhodnutí před Ústavním soudem neobstojí.

autor:  Mgr. Jakub Jančovič

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.