Nařízení ePrivacy (PECR)

Pozadí stránky
Nařízení ePrivacy (PECR)
29. 12. 2017
Byť nařízení GDPR o ochraně osobních údajů fyzických osob zatím nenabylo účinnosti, již nyní vyvolává emoce, neboť je třeba včas provést potřebné analýzy a vyhodnotit, zda jsou subjekty pracující s osobními údaji již nyní tzv. „GDPR ready“, nebo budou muset implementovat více či méně ochranných opatření. Většina subjektů pracujících s osobními údaji musí přenastavit své obchodní procesy a právní nástroje a připravit vhodné IT zabezpečení. Již nyní je jasné, že tímto jejich práce neskončí. Bude přijato další nařízení EU, které si vynutí jejich pozornost a další přenastavení obchodních procesů. Evropským parlamentem bylo přijato nařízení o soukromí a elektronických komunikacích – zkráceně ePrivacy nařízení či nařízení PECR – které si klade za cíl chránit důvěrnost elektronických komunikací. Nařízení ePrivacy doplňuje a místy upřesňuje ochranu soukromí nastavenou GDPR. Oproti nařízení GDPR chránícím jen fyzické osoby, chrání nařízení ePrivacy soukromí komunikace jak fyzických, tak právnických osob. Chráněn bude nejen obsah elektronické komunikace, ale i metadata (např. místo a čas volání). Nařízení ePrivacy bude dopadat na širší okruh povinných osob, než je tomu u dosavadní úpravy představované směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích 2002/58/ES, která je do českého právního řádu transponována zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a rovněž zákonem č. 480/2004 Sb. Tato dosavadní úprava dopadá jen na tradiční operátory, nově ale nařízením budou regulovány i služby typu Skypu, Whatsup, Messenger, Gmail, Viber atd. Regulovány bude elektronický marketing prostřednictvím sms či e-mailové korespondence a používání tzv. cookies. Očekává se, že si nová regulace vyžádá zásadní změny v uplatnění a využívání cílené reklamy a tzv. cookies, když bude v zásadě vyžadován souhlas uživatele se shromažďováním a uchováváním dat o jeho elektronických aktivitách. Pokud uživatel neudělí souhlas, budou poskytovatelé nuceni data smazat či anonymizovat, s výjimkou dat nezbytných pro provoz samotné služby či vyúčtování ceny za službu. Lze tak jen doporučit, aby nyní přijímaná opatření reflektovala skutečnost, že v blízké době bude třeba vyhovět požadavkům dalšího nařízení regulujícího ochranu soukromí. autor: Mgr. Martina Sedlářová

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.