Nachází se na Vašem pozemku cizí vodní dílo? Náhrady se zřejmě již nedomůžete…

Pozadí stránky
Nachází se na Vašem pozemku cizí vodní dílo? Náhrady se zřejmě již nedomůžete…
21. 10. 2022
Jedno z nejstarších právních pravidel zní, že právo náleží bdělým, což znamená, že mocenská ochrana bude poskytnuta pouze těm právům, která dotčené osoby znají a o jejichž dodržování dbají a eventuálně je také řádně a včas vymáhají. V současné době mohou důsledky tohoto pravidla pociťovat také vlastníci pozemků, na nichž se nachází cizí vodní dílo, jímž je například přehrada, hráz, vodní nádrž, jez, zdrž, ale i studna, odkaliště, vodovod atd. [1] Novelou [2] bylo totiž s účinností od 1. 1. 2014 do vodního zákona vloženo ustanovení § 59a, které jako zákonné věcné břemeno ukládá vlastníkům pozemků na svém pozemku strpět vodní dílo vybudované před 1. 1. 2002 [3] a jeho užívání. Ačkoliv komentované ustanovení primárně předpokládá, že by za to vlastníku pozemku měla náležet náhrada (pokud se mu již nedostalo finančního vyrovnání dříve), nedošlo-li k dohodě do 24 měsíců od nabytí účinnosti novely [4], měl se vlastník pozemku obrátit na soud. Podle příslušných ustanovení upravujících promlčení tak mohl vlastník pozemku učinit nejpozději dne 2. 1. 2019. Právo vlastníka pozemku, na němž je cizí vodní dílo a který se včas s jeho vlastníkem na náhradě nedohodl a ani neinicioval soudní řízení, je tak podle současné odborné literatury od 3. 1. 2019 promlčené. Jakkoliv se jedná o ustálený právní názor, vyvolává ustanovení § 59a vodního zákona z hlediska zásahu do ústavně zaručeného vlastnického práva natolik závažné důsledky, že je otázkou, zda tento názor nebude prolomen soudní judikaturou. Nestane se tak však dříve, než se nespokojený vlastník pozemku, který promeškal svou šanci uplatnit nárok na náhradu do 2. 1. 2019, na soud obrátí.   autor: Mgr. Karolína Foukalová   [1] Definici vodního díla a jejich demonstrativní výčet upravuje § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách („vodní zákon“). [2] zákon č. 303/2013 Sb. („novela“) [3] Datum vychází z účinnosti vodního zákona, které tento zákon nabyl právě dne 1. 1. 2002. [4] přechodné ustanovení čl. LV novely

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.