Na co dát pozor při převádění akcií?

Pozadí stránky
Na co dát pozor při převádění akcií?
12. 11. 2015

Rozsudek NS sp. zn. 29 Cdo 938/2012 - smlouva o převodu akcií

Jak je důležité dbát na náležitý obsah smlouvy o převodu akcií ukazuje judikát Nejvyššího soudu ČR z března loňského roku, který dovodil, že změnu stanov akciové společnosti, podle níž je k přijetí řady rozhodnutí valné hromady zapotřebí alespoň čtyř pětin hlasů všech akcionářů, lze považovat za vadu převáděných akcií pouze tehdy, jestliže si strany společnosti sjednaly jako vlastnost akcií, že stanovy společnosti musí upravovat většinu potřebnou k přijetí rozhodnutí valné hromady určitým způsobem.

autor: JUDr. Lenka Příkazská

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.