Jak vyzrát na whistleblowing a compliance?

Pozadí stránky
Jak vyzrát na whistleblowing a compliance?
16. 8. 2023

Whistleblowing a compliance – pro někoho španělská vesnice, pro našeho advokáta Mgr. Jana Mučku pověstný denní chléb. Oba pojmy se týkají vnitřních postupů, praktik a pravidel uvnitř obchodních společností a úzce spolu souvisí – a především whistleblowingu je ve veřejném prostoru v posledních několika měsících věnována značná pozornost. Co si ale pod těmito názvy představit? Proč by jim měl každý věnovat pozornost? A jak Vám s nimi může pomoci naše advokátní kancelář? To se pro server www.olomouc.cz, jednu z nejnavštěvovanějších webových stránek v Olomouckém kraji, pokusil stručně vysvětlit právě Mgr. Mučka, který se na tyto oblasti specializuje. Compliance zjednodušeně řečeno označuje soubor vnitřních pravidel a postupů ve společnosti, které mají zajistit dodržování zákonů a předcházení protiprávnímu jednání ze strany společnosti i ze strany jejích zaměstnanců a členů orgánů. Klíčové jsou v souvislosti s případným trestním řízením, které může být vůči společnosti (právnické osobě) vedeno. Fungující compliance program totiž může orgány činné v trestním řízení přesvědčit, že společnost učinila vše, co je v jejích silách, aby zamezila spáchání trestného činu, a tím společnost vyčlenit z hledáčku orgánů činných v trestním řízení a právnickou osobu tzv. vyvinit. Obdobnou funkci plní compliance programy i v oblasti ochrany osobních údajů či dodržování pravidel hospodářské soutěže. V praxi jsou compliance programy hojně využívány již řadu let a naše advokátní společnost jich pro své klienty na míru navrhla a nastavila desítky. Oproti tomu whistleblowing, česky ochrana oznamovatelů, je novou problematikou, která firmám ukládá řadu nových povinností. Pokud compliance program směřuje k vyvinění se právnické osoby ze spáchání trestného činu, whistleblowing jde ještě o krok dále. Ve snaze o zachování dohledu a transparentnosti jednání společností (prostřednictvím zákona č. 171/2023 Sb., který se stane závazným již 1. 8. 2023) ukládá veřejným zadavatelům a společnostem s více než 250 zaměstnanci povinnost zřídit vnitřní oznamovací systémy, jejichž prostřednictvím budou zaměstnanci moci bezpečně a důvěrně nahlašovat jakékoliv podezřelé aktivity, které u svého zaměstnavatele případně shledají, aniž by se museli obávat negativních důsledků, které by s tím mohly být jinak spojeny. Od 15. 12. 2023 se tato povinnost rozšíří i na společnosti s více než 50 zaměstnanci. S touto povinností jsou provázány také další interní změny, přístupy a postupy, které musejí být nastaveny či revidovány. Stále více společností tak bude muset počítat se zavedením těchto systémů, které spolu úzce souvisí, doplňují se a na sebe navazují, nejen v teoretické, ale i v praktické rovině do svého každodenního fungování. Jsme proto rádi, že nám server www.olomouc.cz dal příležitost alespoň krátce na stávající i nové povinnosti upozornit. Naše advokátní kancelář, která Vám pomáhá řešit Vaše právní otázky, je zde pro Vás již více než 30 let. Pokud proto potřebujete zavést compliance a whistleblowingový systém, zrevidovat zavedený systém stávající, nebo se jen poradit, zda se Vás nové povinnosti týkají či zda jsou pro Vaši firmu vhodné, neváhejte se na nás obrátit. Naši experti Vás všemi interními procesy, vytvářením norem i školeními srozumitelně a profesionálně provedou a compliance i whistleblowingový program Vám dle Vašich potřeb pomohou efektivně nastavit tak, aby Vaše firma fungovala v souladu se všemi právními předpisy a závaznými pravidly. Od podzimu 2023 Vás navíc rádi přivítáme nejen v Praze, Přerově, Ostravě či Čadci, ale i v samém srdci Olomouce v naší nově otevírané pobočce v 1. patře Salmova paláce na Horním náměstí 1. 

zaujalo vás toto téma?
zeptejte se autora

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.