Informace o nových pravidlech pořádání tzv. „spotřebitelských soutěží“

Pozadí stránky
Informace o nových pravidlech pořádání tzv. „spotřebitelských soutěží“
18. 5. 2017
Počínaje dnem 1. ledna 2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, došlo k výrazné změně právní regulace a úpravy tzv. „spotřebitelských soutěží“, dle které nově:
  • nemusíte soutěž nikomu oznamovat nebo žádat o povolení,
  • můžete určit výherce náhodně, například losováním,
  • nejste vázáni žádným peněžním limitem na výši odměny,
to vše za předpokladu, že se jedná o „spotřebitelskou soutěž“ dle zákona o ochraně spotřebitele. Tedy soutěž, do které zákazník nevkládá žádnou sázku a nijak si nepřiplácí, a to ani vyšší než obvyklou cenou. Pokud by zákazník sázku vložil a o výhře by částečně rozhodovala náhoda, pravděpodobně by se jednalo o hazardní hru, k jejímuž provozování je třeba povolení MF. Změna právní úpravy spočívá ve vynětí spotřebitelských soutěží z působnosti zákona o hazardních hrách, když jejich pořádání a organizace nově podléhá výlučně zákonu o ochraně spotřebitele.  Zásadní novinkou je jistě umožnění určit vítěze losem, tedy náhodným výběrem. Pořadatel je povinen nadále dbát na to, aby se při pořádání soutěží nedopouštěl tzv. nekalých obchodních praktik. Mimo jiné musí nastavit pravidla soutěže transparentně, neklamavě a férově. Nemůže tedy např. soutěžitele bezdůvodně vyloučit nebo ceny nepředat (ani když si pravidla sám špatně nastavil a na prvním místě se umísťuje stále ten samý výherce). Na dodržování pravidel dohlíží ČOI, která za nesprávný postup může udělit pokutu ve výši 5 mil. Kč. V závislosti na povaze soutěže musí pořadatel dále dbát např. na to, aby nenakládal s osobními údaji spotřebitelů protiprávně a aby měl vhodnou licenci k dílům (např. fotografiím z dovolené), která mu spotřebitelé zaslali a která chce využít pro marketingové účely. Dále musí dbát na náležitou úpravu smluvních vztahů s jiným subjekty, se kterými se rozhodl spotřebitelskou soutěž organizovat. autor: JUDr. Lenka Příkazská

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.