Dávka otcovské poporodní péče – zkráceně "otcovská"

Pozadí stránky
Dávka otcovské poporodní péče – zkráceně "otcovská"
4. 1. 2022

Od 01. 01. 2022 se prodlužuje otcovská. Čerstvý otec bude mít po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené (do 31. 12. 2021 to bylo 7 dní). K prodloužení otcovské došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 330/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

V tomto zákoně nalezneme podmínky nároku na otcovskou. Nárok má (i) pojištěnec, pečující o dítě, jehož je otcem, (ii) pojištěnec, který pečuje o dítě,1 jež převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušeného orgánu. Současně platí, že nárok mají jak zaměstnanci, tak i OSVČ, kteří se účastnili nemocenského pojištění tři měsíce bez přerušení před nástupem na otcovskou.

Nástup na otcovskou nastává dnem, jenž pojištěnec (otec) určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte2 nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče je nutné podat na připraveném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí. Součástí žádosti o dávku otcovské poporodní péče při převzetí dítěte do péče musí být i rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče.

Hlavním cílem otcovské je kompenzace ušlého příjmu otce z důvodu péče o novorozené dítě a matku krátce po porodu. Otec zůstává doma, nepřichází o příjem a současně se posiluje vazba mezi dítětem a oběma rodiči v raných týdnech života dítěte.

autor: Mgr. Jana Hadová

[1] Nedosáhlo-li dítě ke dni převzetí 7 let věku.

[2] Při hospitalizaci dítěte nebo matky se přičítá doba hospitalizace, neboť v takovém případě neplní dávka otcovské poporodní péče zamýšlený cíl v celé jeho šíři.

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.