Datové schránky. Bude vám v roce 2023 automaticky zřízena datová schránka?

Pozadí stránky
Datové schránky. Bude vám v roce 2023 automaticky zřízena datová schránka?
12. 1. 2023
V souvislosti se změnou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů budou od 01. 01. 2023 postupně zřizovány datové schránky podnikajícím fyzickým osobám, tj. živnostníkům a OSVČ, ale také všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Datová schránka bude nově povinná i pro ústavy, spolky, nadace, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti. Povinnému zřízení datové schránky se nevyhnou ani subjekty, které mají např. pozastavenou živnost. Takto zřízenou datovou schránku nebude možné zrušit pouze tzv. znepřístupnit, a to z vyjmenovaných zákonných důvodů, např. výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (ukončení podnikání), úmrtí, omezení na osobní svobodě, a dalších.1 K následnému vlastnímu zrušení datové schránky dojde uplynutím tří let od jejího znepřístupnění. Změna zákona si klade za cíl posílení tzv. elektronické komunikace, a tím i zefektivnění a zrychlení fungování státní správy. K samotnému zřízení datové schránky není potřeba něco konat. Stát výše uvedeným skupinám subjektů datovou schránku sám zřídí, a to do 31. března 2023, přičemž dotčený subjekt následně prostřednictvím České pošty obdrží přístupové údaje. Vzhledem k významnému rozšíření počtu datových schránek, ke kterému postupně v tomto roce dojde, uvádíme níže několik praktických tipů využití datové schránky. K čemu datovou schránku využít? Prostřednictvím zřízené datové schránky lze obstarávat agendu související s podnikáním např. podávat daňové přiznání, komunikovat s živnostenským úřadem, komunikovat s ČSSZ či zdravotní pojišťovnou. Jak vyhledat adresy cizích datových schránek? Adresy cizích datových schránek, tzv. identifikátory datových schránek si není potřeba pamatovat, neboť jsou veřejně dostupné v Seznamu držitelů datových stránek, který je k dispozici pod tímto odkazem https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/. Co dělat v případě ztráty či zapomenutí přístupových údajů? V případě, že uživatel nebude mít k dispozici aktuální uživatelské jméno a heslo je možné navštívit nejbližší pracoviště Czech POINT a požádat o nové přístupové údaje nebo se do datové schránky přihlásit některým z elektronických identifikačních prostředků (např. prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, Bankovní identity, a dalších). Pozor na tzv. fikci doručení datové zprávy. Po 10 dnech od doručení dokumentu do datové schránky se jeho obsah považuje automaticky za doručený, a to i v případě, že jste si dokument nepřečetli.   autor: Mgr. Jana Hadová [1] ust. § 11 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.