Co přinese nové nařízení Akt o digitálních službách (DSA)?

Pozadí stránky
Co přinese nové nařízení Akt o digitálních službách (DSA)?
21. 4. 2022

V reakci na vývoj obchodních modelů a online služeb v posledních letech připravila Evropská komise nové nařízení nazvané Akt o digitálních službách (Digital Services Act, dále jen „DSA“), jehož účelem je nastavit nová transparentní pravidla pro podnikání online platforem. Ambicí DSA je stát se zásadním právním předpisem, který bude utvářet ekonomiku Evropské unie v příštích letech.

DSA je souborem jednotných, účinných a přiměřených závazných pravidel, která mají aktualizovat téměř 22 let starou evropskou směrnici o elektronickém obchodu (2000/31/ES; tzv. „eCommerce směrnice“). Východiskem pro přípravu nového nařízení je ex post hodnocení zmíněné směrnice o elektronickém obchodu. Vyhodnocováno bylo dosažení konkrétních cílů, ke kterým patří 1. zajištění řádně fungujícího vnitřního trhu v oblasti digitálních služeb, 2. účinné odstraňování nezákonného obsahu při plném respektování základních práv (zejména svobody projevu) a 3. zajištění přiměřené úrovně informování uživatelů a spotřebitelů. Evropská komise došla k závěru, že směrnice sice poskytla důležitý prostor pro růst vnitřního trhu v oblasti digitálních služeb a umožnila vstup a rozšíření činnosti nových poskytovatelů těchto služeb, původních cílů však plně dosaženo nebylo. Dynamický růst digitální ekonomiky a vznik nových kategorií poskytovatelů online služeb totiž vyvolává zcela nové problémy, jež členské státy řeší rozdílně. Výsledkem je stále větší právní roztříštěnost v rámci členských zemí EU. Lze však konstatovat, že směrnice o elektronickém obchodu se do jisté míry osvědčila a měla zásadní význam pro online podnikání v celé Evropě.

Připravované nařízení DSA mj. upravuje nová pravidla pro odpovědnost za obsah vytvořený uživateli, moderování obsahu ze strany největších online platforem, má zajistit lepší ochranu soukromí uživatelů v souvislosti s personalizovanou reklamou, řeší také tzv. „interoperabilitu“, která má usnadnit přechod mezi platformami. Cílem těchto pravidel je poskytnout lepší ochranu spotřebitelům a jejich základním právům v online prostředí, nastavit vysoce transparentní prostředí, kde budou mít online platformy jasné povinnosti, a v neposlední řadě podpořit inovace, růst a konkurenceschopnost v rámci jednotného trhu.

Nařízením DSA se budou muset řídit všichni poskytovatelé služeb informační společnosti, konkrétně tzv. online zprostředkovatelské služby, pod které spadají komunikační služby (provozování síťové infrastruktury), jako je poskytování internetového připojení, registrace doménových jmen, webhostingové služby, cloudové služby či různé online platformy propojující prodejce a spotřebitele (internetová tržiště, obchody s mobilními aplikacemi, platformy pro sdílenou ekonomiku, sociální sítě, online platformy pro cestování a ubytování apod.) Na rozsáhlé online platformy, které mají více než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně (10 % populace EU), se budou vztahovat navíc další specifické povinnosti. Nařízení se má týkat všech online zprostředkovatelských služeb, které nabízejí své služby uživatelům sídlícím na území EU, bez ohledu na to, kde dotyčný subjekt (poskytovatel) sídlí.

autor:Mgr. Miloslav Tichý

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.