Česká advokátní komora se stala orgánem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem

Pozadí stránky
Česká advokátní komora se stala orgánem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem
8. 2. 2016
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“ Každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách se spotřebiteli ( případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje), dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje. V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.