Uspěli jsme u Ústavního soudu České republiky ve sporu proti OSA

Pozadí stránky
Uspěli jsme u Ústavního soudu České republiky ve sporu proti OSA
17. 1. 2020

Mgr. Štěpán Schenk, společník naší advokátní kanceláře, uspěl ve spolupráci s Mgr. Tomášem Kadlecem s ústavní stížností podanou ve sporu našeho klienta, společnosti CHARLEY FASHION s.r.o., proti kolektivnímu správci OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (dále jen „OSA“). Ústavní soud ČR na základě podané ústavní stížnosti vyslovil porušení práva na soudní ochranu a nálezem zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který vyhověl žalobci OSA ve sporu týkající se nároku na vydání bezdůvodného obohacení z titulu užívání chráněných autorských hudebních děl v provozovně našeho klienta.

Hlavním důvodem, pro který je spatřován zásah do základního práva našeho klienta, byla absence dostatečné specifikace veřejnosti zpřístupňované hudební produkce. Závěr Městského soudu v Praze tedy neodpovídal provedenému dokazování, když nebylo náležitě prokázáno, že OSA je v předmětném sporu aktivně legitimován. Ústavní soud ČR tak s odkazem na konstantní rozhodovací praxi vyhověl našemu návrhu a Městským soudem v Praze učiněná skutková zjištění označil za jsoucí v extrémním nesouladu s provedenými důkazy, resp. nebylo možné dospět k jednoznačnému závěru, že náš klient zprostředkovával veřejnosti takové části rozhlasového vysílání, ve kterých byla zpřístupňována rovněž produkce osob, jejichž autorská práva vykonává a zastupuje právě OSA.

I přes skutečnost, že se v dané věci jednalo o spor tzv. „bagatelní“, může nález Ústavního soudu ČT v dané věci pomoci při obraně žalovaných subjektů v obdobných sporech proti kolektivním správcům.

Tisková zpráva včetně úplného znění nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 27. prosince 2019, sp. zn. III. ÚS 1598/19, je k nalezení na tomto odkazu: https://www.usoud.cz/aktualne/ne-kazde-hrajici-radio-v-provozovne-automaticky-podleha-povinnosti-platit-odmeny-kolektivn/.

autor: Mgr. Tomáš Kadlec

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.