Pozadí stránky

Mgr. Sára Králová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou dokončila v roce 2021.

V rámci studia působila ve studentské právní poradně, absolvovala stáž na Okresním soudě v Šumperku a vykonávala právní praxi v advokátní kanceláři. Po ukončení studia nastoupila do advokátní kanceláře, kde se věnovala generální právní, zejména pak právu občanskému a trestnímu.

V roce 2022 podstoupila Mgr. Králová komplexní mediační výcvik, díky kterému vám může poskytnout mimosoudní jednání s protistranou za uplatnění odpovídajících mediačních technik. Nad rámec toho se kromě generální praxe věnuje převážně právu závazkovému a náhradám majetkové či nemajetkové újmy.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.