Pozadí stránky

Mgr. David Polách do naší advokátní kanceláře nastoupil jako advokátní koncipient v roce 2024.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2023 úspěšně zakončil své studium obhajobou diplomové práce na téma Míra důkazu v medicínskoprávních sporech.

Během svého studia působil v advokátní kanceláři s generální praxí, kde se věnoval zejm. oblasti soukromého práva, a to zvláště právu věcnému a korporátnímu.

V roce 2022 se také účastnil studijního pobytu na Právnické fakultě Paris-Lodron Universität v Salcburku. Aktuálně se zabývá převážně právem závazkovým.

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.